888 132 842
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
badania psychologiczne kierowców
Katarzyna Bednarek
NASZE MOTTO "PO PIERWSZE KIEROWCA"
ZAKRES BADAŃ

Przeprowadzamy badania psychologiczne wstępne i okresowe: